Anderbrant, Olle, och Gavin R. Broad. 2019. ”Blåsvarta björkstekeln, Arge Pullata (Hymenoptera: Argidae), I Sverige Och första Fyndet I Landet Av Dess Parasitoid Scolobates Testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae)”. Entomologisk Tidskrift 140 (1):59-64. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/50.