Struwe, Ingemar, och Thomas Persson Vinnersten. 2019. ”Schakalflugan Desmometopa Varipalpis (Diptera: Milichiidae) är Ny Och Vanlig I Svenska inomhusmiljöer”. Entomologisk Tidskrift 140 (1):65-68. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/51.