Gertsson, Carl-Axel. 2021. ”Två för Sverige Nya Tripsarter: Haplothrips Alpicola Priesner, 1950 Och Haplothrips Utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift 142 (1-2):21-30. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74.