Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. 2021. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020’”. Entomologisk Tidskrift 142 (4):232. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/93.