SEF (2022) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 44–46. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/103 (åtkomstdatum: 19 maj 2024).