Muona, J. (2022) ”Nyckel till norra Europas högre Aleocharinae med tarsformula 5-5-5 (Coleoptera, Staphylinidae)”, Entomologisk Tidskrift, 143(4), s. 227–241. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/118 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).