”Innehåll och Stipendier för yngre entomologer” (2022) Entomologisk Tidskrift, 143(4), s. 242–243. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121 (åtkomstdatum: 16 juni 2024).