Fägerström, C. (2022) ”Svenska skalbaggar 3 – släktet Clambus”, Entomologisk Tidskrift, 143(4), s. 165–180. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/122 (åtkomstdatum: 25 juni 2024).