Entomologiska föreningen i Stockholm och Entomologiska föreningen i Uppland (2023) ”Stipendier från föreningar”, Entomologisk Tidskrift, 144(4), s. 164–165. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/145 (åtkomstdatum: 16 juni 2024).