Wahlberg, E., Rhodén, C. och Johanson, K. A. (2019) ”Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan”, Entomologisk Tidskrift, 140(2), s. 133–144. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/45 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).