Anderbrant, O. och Broad, G. R. (2019) ”Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, Entomologisk Tidskrift, 140(1), s. 59–64. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/50 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).