Struwe, I. och Persson Vinnersten, T. (2019) ”Schakalflugan Desmometopa varipalpis (Diptera: Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer”, Entomologisk Tidskrift, 140(1), s. 65–68. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/51 (åtkomstdatum: 15 juni 2024).