Jaschhof, M. och Jaschhof, C. (2020) ”Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk”, Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 191–206. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/65 (åtkomstdatum: 13 april 2024).