Wahlberg, E. (2020) ”Nyheter från redaktionen”, Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 172. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/67 (åtkomstdatum: 2 oktober 2022).