Jaschhof, M. och Jaschhof, C. (2020) ”Tillägg till: Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk”, Entomologisk Tidskrift, 141(4). Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/71 (åtkomstdatum: 22 april 2024).