Gertsson, C.-A. (2021) ”Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 21–30. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74 (åtkomstdatum: 17 juni 2021).