Västsvenska EntomologKlubben (2021) ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 11-13 juni 2021”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 70. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/77 (åtkomstdatum: 17 juni 2021).