Fägerström, C. och Lundkvist, H. (2021) ”Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 71–89. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78 (åtkomstdatum: 17 juni 2021).