Thomasson, M. (2021) ”Böcker till salu från Hans-Ove Kjellbergs entomologiska litteratur”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 20. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/81 (åtkomstdatum: 17 juni 2021).