Bengtsson, B. Å. (2021) ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2020”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 1–19. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/83 (åtkomstdatum: 17 juni 2021).