Jaschhof, M. och Jaschhof, C. (2021) ”Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov”., Entomologisk Tidskrift, 142(3), s. 105–184. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/84 (åtkomstdatum: 19 maj 2024).