Palmqvist, G. och Ryrholm, N. (2021) ”Tillägg och kompletteringar till ’Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020’”, Entomologisk Tidskrift, 142(4), s. 232. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/93 (åtkomstdatum: 13 april 2024).