Klopfstein, S. (2022) ”Nya fynd av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige och en interaktiv nyckel till europeiska släkten”, Entomologisk Tidskrift, 143(3), s. 121–156. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98 (åtkomstdatum: 19 maj 2024).