[1]
C. Fägerström, ”Svenska skalbaggar 3 – släktet Clambus”, ET, vol. 143, nr 4, s. 165–180, dec. 2022.