[1]
G. Palmqvist och N. Ryrholm, ”Tillägg och kompletteringar till ’Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019’”, ET, vol. 141, nr 3, s. 88, sep. 2020.