[1]
O. Anderbrant och G. R. Broad, ”Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae)”, ET, vol. 140, nr 1, s. 59–64, juli 2019.