[1]
I. Struwe och T. Persson Vinnersten, ”Schakalflugan Desmometopa varipalpis (Diptera: Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer”, ET, vol. 140, nr 1, s. 65–68, juli 2019.