[1]
M. Jaschhof och C. Jaschhof, ”Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk”, ET, vol. 141, nr 4, s. 191–206, dec. 2020.