[1]
M. Jaschhof och C. Jaschhof, ”Tillägg till: Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk”, ET, vol. 141, nr 4, dec. 2020.