[1]
C.-A. Gertsson, ”Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd”, ET, vol. 142, nr 1-2, s. 21–30, apr. 2021.