[1]
C. Fägerström och H. Lundkvist, ”Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar”, ET, vol. 142, nr 1-2, s. 71–89, apr. 2021.