[1]
B. Å. Bengtsson, ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2020”, ET, vol. 142, nr 1-2, s. 1–19, apr. 2021.