[1]
M. Jaschhof och C. Jaschhof, ”Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov”., ET, vol. 142, nr 3, s. 105–184, juli 2021.