[1]
G. Palmqvist och N. Ryrholm, ”Tillägg och kompletteringar till ’Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020’”, ET, vol. 142, nr 4, s. 232, dec. 2021.