”Innehåll Och Stipendier för Yngre Entomologer”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 4, december 2022, s. 242-3, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121.