Entomologiska föreningen i Stockholm, och Entomologiska föreningen i Uppland. ”Stipendier från föreningar”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 4, december 2023, s. 164–165, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/145.