Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2019’”. Entomologisk Tidskrift, vol. 141, nr 3, september 2020, s. 88, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/34.