Wahlberg, Emma, m.fl. ”Nya Fynd Av Puckeldansflugor (Hybotidae) Och Dansflugor (Empididae) I Sverige Och Ett Viktigt Bidrag Av Genetiska Streckkoder Av Den Svenska Empidoidfaunan”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 2, juli 2019, s. 133-44, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/45.