Persson, Magnus, m.fl. ”En Reviderad Taxonomisk förteckning Och tidsfönsterbaserad Landskapskatalog över Svenska Styltflugor (Diptera: Dolichopodidae), Med Sex Nya Synonymer I släktet Dolichopus Latreille, 1796”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 1, juli 2019, s. 27-57, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/48.