Anderbrant, Olle, och Gavin R. Broad. ”Blåsvarta björkstekeln, Arge Pullata (Hymenoptera: Argidae), I Sverige Och första Fyndet I Landet Av Dess Parasitoid Scolobates Testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 1, juli 2019, s. 59-64, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/50.