Struwe, Ingemar, och Thomas Persson Vinnersten. ”Schakalflugan Desmometopa Varipalpis (Diptera: Milichiidae) är Ny Och Vanlig I Svenska inomhusmiljöer”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 1, juli 2019, s. 65-68, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/51.