Gertsson, C.-A. ”Två för Sverige Nya Tripsarter: Haplothrips Alpicola Priesner, 1950 Och Haplothrips Utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 1-2, april 2021, s. 21-30, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74.