Bengtsson, B. Å. ”Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2020”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 1-2, april 2021, s. 1-19, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/83.