Jaschhof, Mathias, och Catrin Jaschhof. ”Mykofaga Gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae Exkl. Cecidomyiinae) I Sverige: Statusrapport Efter 15 års Taxonomisk Inventering, Kommentarer till Artlistan Och Beskrivning Av Camptomyia Alstromi Sp. Nov”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 3, juli 2021, s. 105-84, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/84.