Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020’”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 4, december 2021, s. 232, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/93.