Klopfstein, Seraina, m.fl. ”Nya Fynd Av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige Och En Interaktiv Nyckel till Europeiska släkten”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 3, augusti 2022, s. 121-56, http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98.