Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2019’”. Entomologisk Tidskrift 141, no. 3 (september 5, 2020): 88. åtkomstdatum mars 1, 2024. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/34.