Gertsson, Carl-Axel. ”Två för Sverige Nya Tripsarter: Haplothrips Alpicola Priesner, 1950 Och Haplothrips Utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift 142, no. 1-2 (april 12, 2021): 21–30. åtkomstdatum juni 17, 2021. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74.