Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020’”. Entomologisk Tidskrift 142, no. 4 (december 9, 2021): 232. åtkomstdatum april 13, 2024. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/93.