1.
SEF. Föreningsinformation. ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 19 maj 2024];143(1-2):44-6. Tillgänglig vid: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/103